viliden's Profile Picture

VilideN

هدف: 4090

Goal: 4090

از 100,000,000 تومان حمایت شــده Donated From 100,000,000 Toman
توضیحات استریمر: شما با پرداخت از طریق این درگاه تایید میکنید که صاحب کارت استفاده شده برای پرداخت هستید یا با اجازه مستقیم صاحب کارت اقدام به پرداخت کرده اید. در ازای این پرداخت نام شما، مبلغ پرداختی و توضیحات بهمراه آوا و تصویر مربوطه روی صفحه استریم پخش خواهد شد. پس از انجام پرداخت، سرویس مربوط به پرداخت شما یعنی نمایش نام شما، مبلغ پرداختی و توضیحات بهمراه آوا و تصویر مربوطه را بصورت آنی در پخش زنده دریافت میکنید. بهمین دلیل این مبلغ قابل بازگشت نمیباشد چون سرویس ارائه شده قابل بازپس گیری نیست.
 • تاریخ
 • نام حامی
 • مبلغ
  • 1401/11/15
  • pooyadgh
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/14
  • Ali_khalatbari
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/14
  • avrilyano
  • ۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/13
  • Kamyar
  • ۱۰ USD
  • 1401/11/13
  • Kamyar
  • ۱۰ USD
  • 1401/11/13
  • Poton23
  • ۵ USD
  • 1401/11/13
  • Kamyar
  • ۵ USD
  • 1401/11/13
  • Ali_khalatbari
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/13
  • PixieFarnaz
  • ۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/12
  • Ali_khalatbari
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/12
  • Ali_khalatbari
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/12
  • Sasan_axe
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/12
  • farzad akay
  • ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/11
  • Joker king
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/11
  • hesamkashefi
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/11
  • Joker king
  • ۵,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/11
  • Joker king
  • ۵,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/11
  • Joker king
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/11
  • arshia
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/09
  • Mohammad PSTAR
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/09
  • Ali
  • ۵,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/08
  • amir_foxx
  • ۵,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/08
  • pisiko
  • ۱۰ USD
  • 1401/11/08
  • AmiR_FoxX
  • ۵,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/08
  • Kia
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/07
  • mehrdadhn73
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/06
  • Ali_Hanzo
  • ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/06
  • amir
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/06
  • templeofair
  • ۱۰ USD
  • 1401/11/06
  • گربه ی خشک
  • ۵,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/06
  • sina
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/06
  • samscooter
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/05
  • امیررضا
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/05
  • بوس بهت
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/05
  • BadKiddo
  • ۱۰ USD
  • 1401/11/05
  • BadKiddo
  • ۱۰ USD
  • 1401/11/05
  • its_pouya
  • ۵ USD
  • 1401/11/05
  • Mosioufarz
  • ۱۰ USD
  • 1401/11/05
  • arash_wy
  • ۸۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/05
  • BadKiddo
  • ۱۰ USD
  • 1401/11/05
  • Reaper bemola ریپر بمولا
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/05
  • Pouya Banisaeid
  • ۴ USD
  • 1401/11/04
  • Ilia
  • ۱۰ USD
  • 1401/11/04
  • Ilia
  • ۱۰ USD
  • 1401/11/04
  • BadKiddo
  • ۱۰ USD
  • 1401/11/04
  • BadKiddo
  • ۱۰ USD
  • 1401/11/04
  • Snake_milad
  • ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/04
  • POoria_jr
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/04
  • Moin
  • ۵,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/04
  • YOUSEF
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
برگشت

هدف: 4090

Goal: 4090

تکمیل شدهCompleted

از 100,000,000 تومان حمایت شــده Donated From 100,000,000 Toman