با ثبت نام در سایت ریمیت شما صاحب یک اکانت کاربری می شوید و موظف به تایید ایمیل خود برای استفاده از این سرویس هستید.

قوانین عمومی:

قوانین مربوط به استریمرها (دریافت کنندگان حمایت):

قوانین مربوط به حمایت کنندگان:

اشتراک ریمیت:

سطح کاربران در ریمیت: