steffan's Profile Picture

SteFFaN

هدف: هزینه عمل دندون

از 30,000,000 تومان حمایت شــده
توضیحات استریمر: شما با پرداخت از طریق این درگاه تایید میکنید که صاحب کارت استفاده شده برای پرداخت هستید یا با اجازه مستقیم صاحب کارت اقدام به پرداخت کرده اید. در ازای این پرداخت نام شما، مبلغ پرداختی و توضیحات بهمراه آوا و تصویر مربوطه روی صفحه استریم پخش خواهد شد. پس از انجام پرداخت، سرویس مربوط به پرداخت شما یعنی نمایش نام شما، مبلغ پرداختی و توضیحات بهمراه آوا و تصویر مربوطه را بصورت آنی در پخش زنده دریافت میکنید. بهمین دلیل این مبلغ قابل بازگشت نمیباشد چون سرویس ارائه شده قابل بازپس گیری نیست. با تشکر
 • تاریخ
 • نام حامی
 • مبلغ
  • 1401/06/29
  • kamyab_rm
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/28
  • Joker king
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/28
  • darkhell7878
  • ۶۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/28
  • Mahdian
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/28
  • darkhell7878
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/28
  • mmdfm 85
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/28
  • darkhell7878
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/28
  • Baradarane lavati
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/28
  • Reza
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/28
  • IHamim
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/27
  • 721_Amirmahdi
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/27
  • 721_Amirmahdi
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/27
  • Aminilo0
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/26
  • awmir--amf
  • ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/24
  • Ramtin
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/24
  • Yzdn_af
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/24
  • Ali thirteen
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/24
  • ayaz
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/24
  • iraj84
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/24
  • snake_milad
  • ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/24
  • Katana
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/24
  • Parsa
  • ۳۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/24
  • ramin
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/24
  • ramin
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/23
  • ramin
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/23
  • Sinarezaee
  • ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/23
  • Iman
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/22
  • mahmood4o
  • ۲۵ USD
  • 1401/06/22
  • AhBa
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/22
  • AhBa
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/22
  • dead man
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/22
  • dead man
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/22
  • mohammad_hkm
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/22
  • dead man
  • ۱۴,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/22
  • behrad xray
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/22
  • behrad xray
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/22
  • 721_Amirmahdi
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/21
  • Mam javad (anaphen)
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/21
  • امیر محمد خندانی
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/21
  • Mani_devil
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/21
  • Kamyar
  • ۵ USD
  • 1401/06/21
  • Kamyar
  • ۵ USD
  • 1401/06/21
  • Kamyar
  • ۵ USD
  • 1401/06/21
  • mehrdadse7en
  • ۷۷,۷۷۷ تومان
  • 1401/06/21
  • mehrdadse7en
  • ۱۷,۷۷۷ تومان
  • 1401/06/21
  • Abbas_MD
  • ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/21
  • iraj84
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/21
  • sajadfadavi
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/21
  • مییییخوام
  • ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/06/20
  • Sinarezaee
  • ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
برگشت

هدف: هزینه عمل دندون

پرداخت شده

از 30,000,000 تومان حمایت شــده