steffan's Profile Picture

SteFFaN

هدف: Shure MV7

Goal: Shure MV7

از 15,000,000 تومان حمایت شــده Donated From 15,000,000 Toman
توضیحات استریمر: شما با پرداخت از طریق این درگاه تایید میکنید که صاحب کارت استفاده شده برای پرداخت هستید یا با اجازه مستقیم صاحب کارت اقدام به پرداخت کرده اید. در ازای این پرداخت نام شما، مبلغ پرداختی و توضیحات بهمراه آوا و تصویر مربوطه روی صفحه استریم پخش خواهد شد. پس از انجام پرداخت، سرویس مربوط به پرداخت شما یعنی نمایش نام شما، مبلغ پرداختی و توضیحات بهمراه آوا و تصویر مربوطه را بصورت آنی در پخش زنده دریافت میکنید. بهمین دلیل این مبلغ قابل بازگشت نمیباشد چون سرویس ارائه شده قابل بازپس گیری نیست. با تشکر
 • تاریخ
 • نام حامی
 • مبلغ
  • 1401/11/15
  • Ramtin
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/15
  • MATINWw__
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/15
  • red
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/15
  • red
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/15
  • MATINWw__
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/15
  • MATINWw__
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/15
  • Ali_khalatbari
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/15
  • pooyadgh
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/15
  • AhBa
  • ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/15
  • MATINWw__
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/15
  • Mmdspy
  • ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/15
  • Ahmadkenzo1997
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/15
  • AhBa
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/14
  • Ahmadkenzo1997
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/14
  • MATINWw__
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/14
  • MATINWw__
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/14
  • Ahmadkenzo1997
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/14
  • Ahmadkenzo1997
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/13
  • Ali_khalatbari
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/11
  • Amirsdr
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/11
  • محمد فرهادی
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/09
  • Ali_Hanzo
  • ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/09
  • Revil
  • ۶۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/08
  • Pisiko
  • ۱۰ USD
  • 1401/11/08
  • امیر اصلاح
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/08
  • Kia
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/08
  • masoudtorfi
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/08
  • TheEroxs
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/07
  • Ali_Hanzo
  • ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/07
  • مش غلام
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/06
  • Ali_Hanzo
  • ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/06
  • Amir eslah
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/06
  • Revil
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/06
  • Setade teste donate
  • ۵ USD
  • 1401/11/04
  • Ilia
  • ۱۰ USD
  • 1401/11/04
  • TahaMj
  • ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/04
  • Sicarionight
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/04
  • Kiasha
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/04
  • BadKiddo
  • ۱۰ USD
  • 1401/11/04
  • BadKiddo
  • ۱۰ USD
  • 1401/11/03
  • erfandiakoo
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/03
  • Kanekiiiiii_ken
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/03
  • Kiasha
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/03
  • Sicarionight
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/02
  • Sicarionight
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/02
  • Amirmahdi
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/10/30
  • Nima.At13
  • ۵۴,۴۵۰ تومان
  • 1401/10/30
  • BadKiddo
  • ۱۰ USD
  • 1401/10/30
  • MATINWw__
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/10/29
  • MATINWw__
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
برگشت

هدف: Shure MV7

Goal: Shure MV7

تکمیل شدهCompleted

از 15,000,000 تومان حمایت شــده Donated From 15,000,000 Toman