saeedbook's Profile Picture

سعید

هدف: خرج زندگی

از 5,000,000 تومان حمایت شــده
توضیحات استریمر: ‫دوستان عزیزم ، تمامی دونیت ها به "تومان" هستند ! پس در رقم مورد نظر دقت کنید . همچنین دونیت ها مثل قانون بین المللی استریمینگ "غیر قابل برگشت" می باشند! مرسی از حمایتتون عشقید

هدف: خرج زندگی

پرداخت شده

از 5,000,000 تومان حمایت شــده