peiman_major's Profile Picture

Peiman_Major

هدف: mouse g pro

Goal: mouse g pro

از 4,000,000 تومان حمایت شــده Donated From 4,000,000 Toman
توضیحات استریمر: این حمایت کاملا اختیاری و تحت هیچ شرایطی اجباری نیست ، اگر با من و محتوای چنل حال کردید میتونید مبلغی رو حمایت کنید که همون مبلغ باز خرج بهتر کردن کیفیت استریم برای شما بیننده های عزیز میشه ، دقت کنید که مبلغ به تومان هست
 • تاریخ
 • نام حامی
 • مبلغ
  • 1401/11/13
  • Amirmahdi
  • ۵,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/13
  • EBLIS NIMA RONIN MMD 011 PoorGamer
  • ۵,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/13
  • Ali_Hanzo
  • ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/13
  • its_pouya
  • ۱ USD
  • 1401/11/13
  • Kiavash_t2
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/13
  • Parham
  • ۲ USD
  • 1401/11/09
  • pooyadgh
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/09
  • BaMzii
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/09
  • Snake_milad
  • ۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/07
  • od
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/07
  • Amir.hcf
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/07
  • Kaeysaan
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/07
  • realamir
  • ۵,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/07
  • saeed
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/06
  • Ali_EN
  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/06
  • AhBa
  • ۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/06
  • Masttv
  • ۳۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/04
  • Snake_milad
  • ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/03
  • Ali_Hanzo
  • ۱,۳۷۵,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/03
  • Mamad RYSE
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/03
  • mamadryse
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/03
  • mamad ryse
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/03
  • Laaash
  • ۵ USD
  • 1401/11/02
  • Ilia
  • ۱۰ USD
  • 1401/11/02
  • Ilia
  • ۱۰ USD
  • 1401/11/02
  • Ilia
  • ۱۰ USD
  • 1401/11/02
  • Ilia
  • ۱۰ USD
  • 1401/11/02
  • Ilia
  • ۱۰ USD
  • 1401/11/02
  • Snake_milad
  • ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/02
  • Francis__boy
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/02
  • Francis__boy
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/11/01
  • Francis__boy
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/10/27
  • snake
  • ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/10/27
  • Mmdspy
  • ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/10/24
  • Amiiirr1378
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/10/24
  • mehrdadhn
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/10/24
  • Test
  • ۵,۰۰۰ تومان
  • 1401/10/24
  • Maxdi_131
  • ۱۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/10/24
  • DrDonate
  • ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/10/24
  • Maxdi_131
  • ۵,۰۰۰ تومان
  • 1401/10/24
  • MGholami
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/10/24
  • Ali_Hanzo
  • ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/10/23
  • Ali_Hanzo
  • ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/10/23
  • Ali_Hanzo
  • ۹۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/10/23
  • Ali_Hanzo
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/10/22
  • Ali_Hanzo
  • ۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان
  • 1401/10/19
  • snake
  • ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/10/19
  • Francis__boy
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/10/19
  • Night Walker
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1401/10/16
  • Mahdi Rexo
  • ۵,۰۰۰ تومان
برگشت

هدف: mouse g pro

Goal: mouse g pro

تکمیل شدهCompleted

از 4,000,000 تومان حمایت شــده Donated From 4,000,000 Toman