peiman_major's Profile Picture

Peiman_Major

هدف: همینو میریم تا 6 صبح

Goal: همینو میریم تا 6 صبح

از 2,500,000 تومان حمایت شــده Donated From 2,500,000 Toman
این حمایت کاملا اختیاری و تحت هیچ شرایطی اجباری نیست ، اگر با من و محتوای چنل حال کردید میتونید مبلغی رو حمایت کنید که همون مبلغ باز خرج بهتر کردن کیفیت استریم برای شما بیننده های عزیز میشه ، دقت کنید که مبلغ به تومان هست

هدف: همینو میریم تا 6 صبح

Goal: همینو میریم تا 6 صبح

تکمیل شدهCompleted

از 2,500,000 تومان حمایت شــده Donated From 2,500,000 Toman