magiskull's Profile Picture

علی آزاد

هدف: E N E R G Y

تومان

از 1,000 تومان حمایت شــده
توضیحات استریمر: * تمام هزینه های حمایت مالی صرف افزایش ارتقا محتوا و کیفیت استریم خواهد شد
نام من را در پخش زنده نمایش بده
توضیحات را در پخش زنده نمایش بده
نام و مشخصات مرا در لیست حامیان نمایش بده
لیست حامیان

هدف: E N E R G Y

پرداخت شده

تومان

از 1,000 تومان حمایت شــده