keoxer's Profile Picture

ARIA KEOXER

توضیحات استریمر: دوستان عزیزم ، تمامی دونیت ها به "تومان" هستند ! پس در رقم مورد نظر دقت کنید . همچنین دونیت ها مثل قانون بین المللی استریمینگ "غیر قابل برگشت" می باشند ، دوستون دارم ، Peace out
حمایت شما از این درگاه بطور مستقیم برای 'بنیاد نیکوکاری فرشته ها' واریز میشود.