javjoo's Profile Picture

سید جواد

توضیحات صاحب درگاه:
از اینکه با دونیت کردن در فرهنگ سازی استریم در ایران نقش ایفا میکنید سپاسگذارم نوع نمایش دونیت نسبت به مبالغ مختلف , متفاوت میباشد 4 تا 9 هزارتومان/ 10 تا 20 هزار تومان/ 20 تا 50 هزارتومان/ 50 تا 100 هزارتومان/ 100 تا 200 هزار تومان/ 200 تا 500 هزارتومان/ 500 تا یک میلیون تومان/ یک میلیون تومان به بالا توجه: مقدار دونیت به تومان میباشد لطفا در حمایت خود دقت فرمایید دونیت به هیچ عنوان برگشت داده نمیشود لطفا در هنگام دونیت کردن به همه جوانب دقت فرماییدReymit Logo
سیستم حمایت مالی ساخته شده توسط Reymit.ir
برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید