farnaz's Profile Picture

فرناز

هدف: بدبختی های این مدت

Goal: بدبختی های این مدت

از 10,000,000 تومان حمایت شــده Donated From 10,000,000 Toman
توضیحات استریمر: سلام، واحد پولی دونیت به "تومان" می باشد! پس در رقم مورد نظر دقت کنید. تمامی حمایت ها باعث ارتقاء کیفیت استریم می شود. همچنین دونیت ها "غیر قابل برگشت" می باشند. ممنون

هدف: بدبختی های این مدت

Goal: بدبختی های این مدت

تکمیل شدهCompleted

از 10,000,000 تومان حمایت شــده Donated From 10,000,000 Toman