farnaz's Profile Picture

فرناز

هدف: انرژی

Goal: انرژی

توضیحات استریمر: سلام، واحد پولی دونیت به "تومان" می باشد! پس در رقم مورد نظر دقت کنید. تمامی حمایت ها باعث ارتقاء کیفیت استریم می شود. همچنین دونیت ها "غیر قابل برگشت" می باشند. ممنون

هدف: انرژی

Goal: انرژی

تکمیل شدهCompleted