farnaz's Profile Picture

فرناز

هدف: Mobile پارت ۱

از 10,000,000 تومان حمایت شــده
توضیحات استریمر: سلام، واحد پولی دونیت به "تومان" می باشد! پس در رقم مورد نظر دقت کنید. تمامی حمایت ها باعث ارتقاء کیفیت استریم می شود. همچنین دونیت ها "غیر قابل برگشت" می باشند. ممنون

هدف: Mobile پارت ۱

پرداخت شده

از 10,000,000 تومان حمایت شــده