detmors's Profile Picture
لیست حامیان

Detmors

توضیحات صاحب درگاه:
ممنون رفقا بابت حمایت هاتون
هدف:
هزینه اینترنت استریم در این ماه
1%
۱۷,۰۰۱ از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۱%)Reymit Logo
سیستم حمایت مالی ساخته شده توسط Reymit.ir
برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید