aridorri's Profile Picture

ariyan dorri

توضیحات صاحب درگاه:
ممنونم که منو حمایت می کنی.حمایتت باعث میشه تلاش بیشتری کنم برای رضایتت. از ریفاند معذورم. فقط حواست به وارد کردن اعداد باشه {به تومنه}که اشتباهی بیشتر نزنی بعد بگی پس بده متن دونیت رو فارسی بنویسید لطفا (دوستتون دارم مرسی)
هدف:
با کارت های دزدی دونیت شدم(فیشینگ)part2
27%
۶۷۸,۵۸۵ از ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان (۲۷%)Reymit Logo
سیستم حمایت مالی ساخته شده توسط Reymit.ir
برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید