amirgameshow's Profile Picture

Amir Game Show

هدف: کمک هزینه خرید پی‌سی جدید

تومان

از 21,000,000 تومان حمایت شــده
توضیحات استریمر: توجه کنید که مبالغ به تومان هستند

هدف: کمک هزینه خرید پی‌سی جدید

پرداخت شده

تومان

از 21,000,000 تومان حمایت شــده