alicomix's Profile Picture

AliComiX

هدف: عیدی - حمایت مالی از من

Goal: عیدی - حمایت مالی از من

از 10,000,066 تومان حمایت شــده Donated From 10,000,066 Toman
توضیحات استریمر: سلااام رفقای گل خیلی مخلصم . دمتون گرررم که حمایت می کنید . دوستان عزیزم ، تمامی دونیت ها به "تومان" هستند ! پس در رقم مورد نظر دقت کنید . همچنین دونیت ها طبق قانون بین المللی استریمینگ "غیر قابل برگشت" می باشند! مرسی از حمایتتون . قد دنیاااا دمتون گررررمه

هدف: عیدی - حمایت مالی از من

Goal: عیدی - حمایت مالی از من

تکمیل شدهCompleted

از 10,000,066 تومان حمایت شــده Donated From 10,000,066 Toman