با ثبت نام در سایت ریمیت شما صاحب یک اکانت کاربری می شوید و موظف به تایید ایمیل خود برای استفاده از این سرویس هستید.

شرایط استفاده از حساب کاربری:

حقوقی: