ostad_saman's Profile Picture
لیست حامیان

OTD_SAMAN

توضیحات صاحب درگاه:
سلام رفیق , دمه شما گرم که انرژی میدی و حمایت میکنی 🙏
هدف:
CPU & MAIN
1%
۱۲۰,۰۰۰ از ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۱%)Reymit Logo
سیستم حمایت مالی ساخته شده توسط Reymit.ir
برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید