mohamadisis's Profile Picture

mohamadreza

هدف: خرید وبکم {پارت یک }

تومان

از 300,000 تومان حمایت شــده
توضیحات استریمر: حمایت کردن از من باعث پیشرفت استریم و پایدار موندن استریم میشه (توجه با دقت وجه مورد نظر رو وارد کنید واز کارت پدر مادر یا خواهر برادر بدون اجازه خودش به هیچ عنوان دونیت نکنید)(حمایت انجام شده به هیچ عنوان پس داده نمیشود دقت کنید با تشکر)

هدف: خرید وبکم {پارت یک }

پرداخت شده

تومان

از 300,000 تومان حمایت شــده