m.reza.021's Profile Picture

محمد رضا

هدف: استریییم آشپزیییی فان

Goal: استریییم آشپزیییی فان

از 2,000,000 تومان حمایت شــده Donated From 2,000,000 Toman
توضیحات استریمر: سلام عزیز. ممنون که من رو در استریم همراهی میکنی، حمایت مالی شما باعت ارتقا و بهتر شدن استریم میشه، و من انرژی میگیریم که استریم رو ادامه بدم ♥ یک دنیا تشکر ♥ ♥ ♥ دوست عزیز به هیییییییییییییییییییییییییییییییچ عنوان وجه پرداختی برگردانده نمیشود ،لذا خواهشمند است به هیچ عنوان از کارت دیگران مانند پدر یا مادر یا دوست و آشنا استفاده نکنید و در وارد کردن اعداد دقت کنید ♥

هدف: استریییم آشپزیییی فان

Goal: استریییم آشپزیییی فان

تکمیل شدهCompleted

از 2,000,000 تومان حمایت شــده Donated From 2,000,000 Toman