arshimede's Profile Picture

ArshiMedes

هدف: سیستم جدید

Goal: سیستم جدید

از 100,000,000 تومان حمایت شــده Donated From 100,000,000 Toman
توضیحات استریمر: من این کارو فقط برای علاقه انجام میدم تشکر میکنم از همه عزیزانی که حمایت میکنند و هر حمایت انرژی فوق العاده ای به من میدهد. در ضمن دقت کنید مبلغ به تومان میباشد و طبق قانون استریمینگ مبلغ حمایت به هیچ وجه برگشت داده نمیشود. ✅⚜️

هدف: سیستم جدید

Goal: سیستم جدید

تکمیل شدهCompleted

از 100,000,000 تومان حمایت شــده Donated From 100,000,000 Toman