arshimede's Profile Picture

ArshiMedes

هدف: قسط سیستم پارت 1

Goal: قسط سیستم پارت 1

از 20,000,000 تومان حمایت شــده Donated From 20,000,000 Toman
توضیحات استریمر: من این کارو فقط برای علاقه انجام میدم تشکر میکنم از همه عزیزانی که حمایت میکنند و هر حمایت انرژی فوق العاده ای به من میدهد. در ضمن دقت کنید مبلغ به تومان میباشد و طبق قانون استریمینگ مبلغ حمایت به هیچ وجه برگشت داده نمیشود. ✅⚜️

هدف: قسط سیستم پارت 1

Goal: قسط سیستم پارت 1

تکمیل شدهCompleted

از 20,000,000 تومان حمایت شــده Donated From 20,000,000 Toman